Prečo sa stať členom?

Networking

Právne a ekonomické poradenstvo pri vytváraní spoločných podnikov

Konzultácie v oblasti importu/exportu

Biznis klub

Podujatia, konferencie

Individuálny člen

Podnikateľ

existujúci podnikateľ, majiteľ/konateľ firmy,

Členský poplatok: 800 €

Kolektívny člen

Organizácia

združenie, obchodná komora, asociácia

Členský poplatok:  1500€