O nás

Združenie Podnikateľov Číny, Hong Kongu a Slovenska vzniklo 10. Septembra 2018. Sústreďuje sa na budovanie obchodných vzťahov medzi Čínou, Hong Kongom a Slovenskom. Spoluprácou týchto strán naviazať na historickú Hodvábnu Cestu, ktorá bola hlavným obchodným pojmom vzájomnej prosperity medzi Čínou a Európou. Slovenským podnikateľom umožniť vstup na čínsky trh, nájdenie investora pre svoje podnikateľské zámery a pre Čínskych investorov a podnikateľov byť vstupnou bránou na európsky trh.

​O fungovaní združenia

Združenie Podnikateľov Číny, Hong Kongu a Slovenska (ZPCHS) je od svojho vzniku úzko späté so Združením Podnikateľov Slovenska (ZPS). To vzniklo ako prvé záujmové združenie súkromného sektora v modernej histórii Slovenskej republiky už mesiac po nežnej revolúcii v decembri 1989 a je rozhodujúcim reprezentantom súkromného podnikateľského stavu, ktorý existuje na Slovensku od roku 1990.

ZPS je od roku 1993 členom Európskej konfederácie asociácií malých a stredných podnikov so sídlom v Bruseli. Prezident ZPS reprezentuje slovenských zamestnávateľov v európskom hospodárskom a sociálnom výbore, ktorý je poradným orgánom Európskej komisie a Európskeho parlamentu. Združenie je neziskovou organizáciou vykonávajúcou činnosť výlučne z príspevkov svojich členov a darov domácich a zahraničných fyzických a právnických osôb. ZPS tvoria individuálni a kolektívni členovia z rôznych oblastí slovenskej ekonomiky (leasing, elektrotechnický priemysel, informačné technológie, cestovný ruch, nábytkárstvo, stavebníctvo, doprava, potravinárstvo atď.). Členovia reprezentujú viac ako 700 podnikov.