Spolupráca medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy (Čína-CEE, Čína-CEEC, tiež Iniciativa 16 + 1) je iniciatíva čínskej vlády na podporu obchodných a investičných vzťahov medzi Čínou a krajinami CEE (CEEC) – Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Macedónsko, Čierna Hora, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko.

Sekretariát Číny-CEE je v Pekingu s 16 „národnými koordinátormi“ v každej partnerskej krajine.

Krajiny 16 + 1 sa stretávajú každoročne;  Sofia (2018), Budapešť (2017), Riga (2016), Suzhou (2015), Belehrad (2014), Bukurešť (2013) a Varšava (2012).

Spoločenstvo bolo založené v roku 2012 v Budapešti s cieľom presadzovať spoluprácu skupiny „16 + 1“ (16 krajín strednej a východnej Európy a Číny) a podporovať iniciatívu čínskeho projektu Pás a cesta (v originály The Belt and Road Initiative – BRI, taktiež známa aj ako One Belt One Road – OBOR a u nás označovaná ako Nová Hodvábna Cesta). Hlavným cieľom je poskytnúť sľubné príležitosti pre Čínu aj Európu, pokrývajúce oblasti infraštruktúry, dopravy a logistiky, obchodu a investícií. 

Projekty infraštruktúry na území Európy sú vykonávané prostredníctvom čínskych spoločností financovanými z čínskych úverov. Patrí sem projekt Srbskej diaľnice E763, železnice Budapešť-Belehrad a expresná linka Čína-Európa. V Chorvátsku bola uzavretá zmluva na vybudovanie prvej fázy mosta Pelješac a jeho prístupových ciest, podpísaného čínskym konzorciom vedeným spoločnosťou China Road and Bridge Corporation (CRBC). V Poľsku získali čínske spoločnosti akvizície divízií stavebných strojov Huta Stalowa Wola a KFLT Bearings Poland. 

Podľa štatistík o clách Číny objem obchodu Číny s krajinami strednej a východnej Európy dosiahol v roku 2017 sumu 67,98 miliárd dolárov, čo predstavuje nárast o 15,9% v porovnaní s rokom 2016. Podľa čínskeho ministerstva obchodu sa v roku 2016 obchod medzi Čínou a CEE zvýšil na 58,7 miliárd dolárov (z 43,9 miliárd dolárov v roku 2010), zatiaľ čo jeho investície do krajín strednej a východnej Európy sa zhromaždili na viac ako 8 miliárd dolárov a pokrývali odvetvia ako strojárenstvo, chemický priemysel, telekomunikácie.

Od roku 2012 do roku 2017 bolo otvorených šesť nových priamych letov medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy, počet čínskych turistov, ktorí navštívili CEEC, sa zvýšil zo 280 000 na 930 000 a počet výmenných študentov sa zdvojnásobil. V Macedónsku bolo otvorené koordinačné centrum pre kultúrnu spoluprácu Číny a krajín CEEC. V Číne sa v juhozápadnom meste Chengdu otvorilo výcvikové centrum pre mladých umelcov Číny a strednej a východnej Európy a centrum pre výmenu a spoluprácu medzi kultúrami a kreatívnym priemyslom v Číne.